Artikelen

oosbree-header-artikelen-2.jpg

Rubriek: Verdieping

Deze rubriek, ook wel bekend onder de naam Verdieping, is een open uitwisseling van gedachten en ideeën over verschillende onderwerpen. Het betreft digitale teksten, die vanaf dit platform kunnen worden gedownload. Het auteursrecht berust in alle gevallen bij de schrijver(s). De artikelen gaan over religie, filosofie, ethiek, geschiedenis, apostolische cultuur en levenskunst. Eenieder kan een bijdrage leveren door een artikel in te sturen of door op een artikel te reageren. De artikelen vallen inhoudelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de Van Oosbreestichting, maar de Stichting faciliteert dit platform wel.

De redactie van deze rubriek bestaat uit Manfred Horstmanshoff, Christine Tichelaar, Rob Tijdeman (voorzitter) en Eric-Jan Willekers.

Wil je een artikel insturen? Bekijk de voorwaarden en aanwijzingen voor auteurs.

Artikelen overzicht

18-8 / Het Apostolisch Genootschap in de toekomst: humanistische overtuiging of bezield geloof?

Dit artikel van november 2018 bevat 30 pagina's. De auteur is Ronald de Waal

18-7 / De Apostolische Zending / Hersteld Apostolische Zendingkerken de opkomst van Het Nieuwe Licht in Nederland na de dood van Apostel Schwartz.

Dit artikel van november 2018 bevat 14 pagina's. De auteur is Edwin Diersmann. Het artikel bevat de tekst van een lezing gehouden tijden het historisch symposium in Bussum op 22 september 2018.

18-6 / De rol van de liefde in sommige eindtijdverwachtingen.

Dit artikel van november 2011 bevat 10 pagina's. De auteur is Truus Bouman-Komen. De inhoud bevat de tekst van een lezing gehouden tijden het historisch symposium in Bussum op 22 september 2018.

18-5 / Duistere tijden: de apostolische beweging en de eindtijdverwachting van de negentiende eeuw.

Dit artikel van november 2018 bevat 13 pagina's. De auteur is R.H. Kielman. 
Het bevat de tekst van een lezing gehouden tijdens het historisch symposium in Bussum op 22 september 2018.

18-4 / Het levende woord.

Dit artikel van augustus 2018 bevat 5 pagina's. De auteur is Willem Hirs. Het artikel is een reflectie op Bewogen Woorden en Alom Schepping.

18-3 / Geloven, een oproep tot waarlijk en intens leven.

Dit artikel van februari 2018 bevat 8 pagina's. De auteur is Ed Hamstra. 
Een essay naar aanleiding van C. Wiman, Mijn heldere afgrond.

18-2 / COMMISSIE ZINGEVING: Zingeving in perspectief.

Dit artikel van januari 2018 bevat 42 pagina's. 

In januari 2018 is het artikel Zingeving in perspectief verschenen waarin de commissieleden voor leden en niet-leden van het Apostolisch Genootschap samengevat hebben wat voor hen waardevol is in het apostolische gedachtegoed en in welke context ze dit zien. Ze hopen dat dit een inspiratiebron zal blijken en tot dialoog zal leiden.

18-1 / Denken delen, het onhoorbare spreken een stem geven.

Dit artikel van januari 2018 bevat 16 pagina's. De auteur is Hans Tiemersma.

17-1 / Kanttekeningen bij het apostolische gedachtegoed.

Dit arikel van maart 2017 bevat 19 pagina's. De auteur is Rob Tijdeman.

16-4 / Heb je God nodig voor een goed leven?

Dit artikel van november 2016 bevat 13 pagina's. De auteur is Ingrid Meester

16-3 / 5 artikelen naar aanleiding van de historische bijeenkomst in Hilversum op 17 september 2016

Artikel 16-3-a bevat 8 pagina's. De auteur is Truus Bouman-Komen.
Vernieuwing en traditie, een verslag van de samenkomst. 
 
Atikel 16-3-b bevat 6 pagina's. De auteur is Berry Brand.
Statuten of testament. Het dilemma van opziener H. Schurink.
 
Artikel 16-3-c bevat 25 paagina's. De auteur is Edwin Diersmann.
De beoordeling van de kerkscheuring van 1946 in officiële nieuw-apostolische publicaties door de jaren heen.

Artikel 16-3-d bevat 10 pagina's. Deauteur is Robin Brouwer.
Het apostolische geloofsideaal sinds 1900: traditie en vernieuwing tegen de achtergrond van een veranderende samenleving.
 
Artikel 16-3-e bevat 10 pagina's. De auteur is Frederique Demeijer.
Geschiedenis van het Apostolisch Genootschap: de zoektocht naar de menselijke stem.

16-2 / Vrijheid bij Spinoza, Een onderzoek naar de vrijheid van de mens in de filosofie van Spinoza.

Dit artikel van september 2016 bevat 38 pagina's. De auteur is Hans Werner.

16-1 / Reactie op het artikel 'Een aanvullend licht op oude wegen’ van André Meester.

Dit artikel van augustus 2016 bevat 3 pagina's. De auteur is J.L. Slok.

15-5 / Verslag bijeenkomst LinkedIn-groep op 9 oktober 2015

Dit artikel van december 2015 bevat 5 pagina's. De auteurs zijn Ad de Haan en Rob Tijdeman. Het is een vervolg op artikel 14-7.

15-4 / Religieus-humanistische zingeving, Najaarssymposium van de Van Oosbreestichting

Dit artikel van december 2015 bevat 23 pagina's. 
Het bestaat uit de volgende delen:

15-4-a Voorwoord door Rob Tijdeman.
15-4-b Humanistische rituelen en waarden door Boris van der Ham.
15-4-c Een vrijzinnige invalshoek op religieus humanisme door Wies Houweling.
15-4-d De dood van het humanisme en de Nieuwe Mens door Robin Brouwer.
15-4-e Wat je denkt of spreekt of doet … door Dick Janknegt. 
15-4-f Dialoog.

15-3 / Over vrijheid en verantwoordelijkheid.

Dit artikel van oktober 2015 bevat 12 pagina's. De auteur is Chris de Werd

15-2 / Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland.

Dit artikel van februari 2015 bevat 18 pagina's. De auteur is Dick Janknegt. 
Een analyse van het rapport van het SCP uit mei 2014 

15-1 / Een aanvullend licht op oude wegen.

Dit artikel van januari 2015 bevat 15 pagina's. De auteur is André Meester.

14-7 / DIALOOGARTIKEL: Wat kunnen wij bijdragen aan verbetering van ons genootschap?

Dit artikel van oktober 2014 bevat 14 pagina's. 
Een samenvatting van een LinkedIn discussie en een verslag van een bijeenkomst daarover.

14-6 / Een historisch perspectief,.

Dit artikel van augustus 2014 bevat 6 pagina's. De auteur is Manfred Horstmanshoff.

14-5 / Stille eenzaamheid.

Dit artikel van julie 2014 bevat 7 pagina's. De auteurs zijn Frits van Yperen en Rob Tijdeman.

14-4 / Geen theïst, maar wat dan wel?

Dit artikel van mei 2014 bevat 14 pagina's. De auteur is Dick Vat (1944-2014).

14-3 / Waar religie en filosofie elkaar ontmoeten.

Dit artikel van maart 2014 bevat 28 pagina's. De auteur is Rob Tijdeman. 
Ter herinnering aan Dick Vat.

14-2 / Apostolisch en atheïst.

Dit artikel van februari 2014 bevat 10 pagina's. De auteur is Dick Janknegt.

14-1 / Over vrijzinnigheid, symposiumteksten.

Dit artikel van januari 2014 bevat 10 pagina's, bestaande uit:

14-1-a Inleiding, door Chris de Werd.
14-1-b Geloven op een bescheiden manier, door Peter Korver.
14-1-c We are spiritual beings having a human experience, door Christine Mallon.
14-1-d De vrijzinnigen, door Gert de Jong.

13-5 / Modern zicht op het scheppingsproces.

Dit artikel uit januari 2013 bevat 6 pagina's. De auteur is Rinus Vlaardingerbroek. Dit is een samenvatting van artikel 5-1.

13-4 / Aanwijzingen

Dit artikel van juni 2013 bevat 5 pagina's. De auteur is Rob Tijdeman.

13-3 / Herrnhutters en apostolischen, een wordingsgeschiedenis van idealen.

Dit artikel van maart 2013, gecorrigeerd in februari 2014, bevat 32 pagina's. De auteur is Truus Bouman-Komen.

13-2 / De rondgang.

Dit artikel van maart 2013 bevat 4 pagina's. De auteur is Rob Walder.

13-1-b / Gnostiek en de apostolische cultuur.

Dit artikel van februari 2013 bevat 7 pagina's. De auteur is Frits van Yperen.

13-1-a / Terug naar de bron.

Dit artikel van januari 2013 bevat 5 pagina's. De auteur is Jacob Slavenburg.

12-4 / Gnostiek als spiritueel pad.

Dit artikel van december 2012 bevat 3 pagina's. De auteur Henk Katgert: 
Een zoektocht naar verdieping gezien vanuit religieus perspectief.

12-3-a / Paden naar de ziel.

Dit artikel van juli 2012 bevat 5 pagina's en werd samengesteld door Rob Tijdeman.

12-3-b / Het slimme onbewuste.

Dit artikel van juli 2012 bevat 5 pagina's. De auteur is Wim Vlaardingerbroek.

12-2-a / Over duurzaamheid.

Dit artikel van april 2012 bevat 6 pagina's. De auteur is Wim Beverloo.

12-2-b / Reacties.

Dit artikel van mei 2012 bevat 1 pagina. De auteur is Wim Beverloo.

12-1 / (Dialoog) We kennen geen dogma's.

Dit artikel van februari 2012 bevat 10 pagina's en werd samengesteld door Rob Tijdeman. Laatste keer herzien in september 2012. 
Reacties op de gelijknamige column in De Stroom van december 2011

11-3-a / Geloven in de toekomst.

Dit artikel van november 2011 bevat 9 pagina's. De auteur is Peter S.H. Leeflang. (met toestemming van de uitgever Koninklijke Van Gorcum bij wie het artikel in 2010 verschenen is in de bundel Religie en cultuur in hedendaags Nederland).

11-3-b / Peter en Oprah.

Dit artikel van november 2011 bevat 6 pagina's. De auteur is Jan. N. Bremmer. 
(vertaling van het artikel 'Peter and Oprah' dat in september 2011 verscheen in het Liber Amicorum in honor of Peter S.H. Leeflang).

11-3-c / Reactie op 'Geloven in de toekomst'.

Dit artikel van mei 2012 bevat 2 pagina's, De auteur is Wim Beverloo.

11-3-d / Reactie op 'Peter en Oprah'.

Dit artikel van mei 2012 bevat 2 pagina's. De auteur is Wim Beverloo.

11-2 / Giordano Bruno. De filosoof die geen theoloog wilde zijn.

Dit artikel van mei 2011 bevat 8 pagina's. De auteur is J.L. Slok.

11-1 / Onderwerpen binnen de apostolische cultuur: suggesties, door de redactie.

Dit artikel van februari 2011 bevat 3 pagina's. Het bevat een uitnodiging van de redactie van de rubriek Verdieping voor het schrijven van artikelen.

 

10-7 / Hoe je de schepping kunt zien. Natuurwetenschappelijk cahier bij 'Alom Schepping'.

Dit artikel van november 2010 bevat 21 pagina's. De auteurs zijn Rinus Vlaardingerbroek en Willem Hirs. Het genoemde boek Alom Schepping is te vinden bij publicatie 9-3.

10-6 / Acht die aandacht niet gering. Een zoektocht naar groeimogelijkheden van ons genootschap.

Dit artikel van juli 2010 bevat 16 pagina's. De auteur is Ronald de Waal.

10-5 / De Bijbel, bron van Inspiratie.

Dit artikel van april 2010, voor het laatst herzien in augustus 2013, bevat 24 pagina's. De auteur is Rinus Vlaardingerbroek.

10-4 / De eenheidservaring. Wat blijft er over van het geloof in de 21ste eeuw?

Dit artikel van maart 2010 bevat 8 pagina's. Het is een vertaling van het Duitse origineel door Jürgen Stenzel.
De Duitse versie: 'Zur Einheitserfahrung. Was bleibt von der Religion im 21. Jahrhundert?' bevat 6 pagina's. 

10-3 / Samenvatting van het boek Geografie van goed en kwaad.

Dit artikel van januari 2010 bevat 13 pagina's. De auteur van het boek is Andreas Kinneging. De samenvatting werd geschreven door Hans Tiemersma.

10-2 / Wortels van het kwaad.

Dit artikel van augustus 2010 bevat 6 pagina's. De auteur is Rob Tijdeman. Herzien in augustus 2010.

10-1 / Schepping en evolutie.

Dit artikel van januari 2010 bevat 10 pagina's. De auteur is Dick Vat.

9-4 De vroegste geschiedenis van de christelijke samenkomst

Over dit artikel:

'oorsprong, ontwikkeling en inhoud van de christelijke samenkomsten van de eerste tot de derde eeuw', door Valeriy A. Alikin, 4 pagina's, verschenen in mei 2009, in deze rubriek geplaatst in maart 2013.

9-3 / Alom Schepping

Deze tekst (en cover) is als paperback verschenen bij Het Apostolisch Genootschap, postbus 116, 3740 AC Baarn, Nederland, waar ook het copyright berust. ISBN 978-90-803358-6-8. Het boek bevat 111 pagena's. De auteur is Willem Hirs.
Het boekje kost 10,00 euro plus verzendkosten. Het is ook te bestellen via e-mail.

9-2 / De lange tocht van het kwaad tot de ontdekking van de medemenselijkheid.

Dit artikel van augustus 2009 bevat 12 pagina's. De auteur is Rinus Vlaardingerbroek.

9-1 / Ethiek: Enkele vragen die hopelijk leiden tot verdieping.

Dit artikel van augustus 2009 bevat 3 pagina's. De auteur is Rob Tijdeman.

9-1-a / Reactie op het artikel Ethiek van Rob Tijdeman.

Dit artikel van oktober 2009 bevat 1 pagina. De auteur is Bert Trumpie.

8-1 / Oorsprong. Over mens en heelal, wetenschap en religie, samenhang en toeval,de weg en de herberg.

Uitgebreide (XXL) versie van de 10e J.H. van Oosbreelezing, 
door Piet van der Kruit, 82 pagina's, 2008.

7-1 / Een lastige vrijheid: uitverkoren tot verantwoordelijkheid.

Over het leven en werk van de filosoof Levinas.

Dit artikel van juni 2007 bevat 11 pagina's. De auteur is Hanneke Meulink-Korf. Herzien in juni 2010.

6-1 / Intelligente evolutie als alternatief naast intelligent ontwerp.

Dit artikel van 2006 bevat 7 pagina's. De auteurs zijn Dick Vat en Melle Middel.

5-1 / Moderne visie op het scheppingsproces (Oudere versie: Een zoektocht naar God).

Dit artikel van 2005, laatst herzien in februari 2014, bevat 44 pagina's. De auteur is Rinus Vlaardingerbroek.

4-3 / Gnosis en vroeg christendom.

Dit artikel, gepubliceerd in De Stroom 2003, nummer 4, bevat 9 pagina's. De auteur is Frits van Yperen. Herzien in februari 2013.

4-2 / Het spanningsveld 'Individu en gemeenschap'.

Dit artikel van 2004 bevat 11 pagina's. De auteur is Willem Hirs.

4-1 / Uitzonderlijk in tijd en plaats.

Dit artikel van 2004 bevat 7 pagina's. De auteur is Ed Hamstra.

0-1 / 'Geduld, mijn hart!' Het gesprek met zichzelf, contingentie en identiteit.

Dit artikel van 2000, herzien in februari 2015, bevat 7 pagina's. De auteur is Manfred Horstmanshoff.

a

b