Eerdere symposia

Hier kunt u het verslag vinden van het muzieksymposium najaar 2022 in de Rundbrief

Netzwerk Apostolische Geschichte

 

Symposium 2022   'Zingt den Almachtige een vroolijk lied!'

Op 8 oktober, 11.00 – 15.30 uur, organiseert de Van Oosbreestichting een symposium over apostolische muziek met als titel: 'Zingt den Almachtige een vroolijk lied!' Het is een samenwerking van Nieuw-Apostolische Kerk en Apostolisch Genootschap. Ook met andere apostolische geloofsgemeenschappen is contact. ’s Ochtends geven Truus Bouman-Komen en Johan Giskes een historisch overzicht van de tijd van apostel Schwartz tot nu.Truus Bouman-Komen studeerde in Amsterdam en Zürich germanistiek, pedagogiek en kerkgeschiedenis. Voor het Apostolisch Genootschap was ze werkzaam als schrijver van liedteksten en als dirigent. Johan Giskes is musicus, muziekhistoricus, componist van apostolische muziek en geestelijk verzorger bij Apgen, gemeenschap Amsterdam-Noord. Na de lunch zingen koren van Apostolisch Genootschap en Nieuw-Apostolische Kerk gezamenlijk en apart liederen uit ons gemeenschappelijke liedgoed en uit de eigen traditie en is er gelegenheid samen te zingen. Muziek verbindt! Als plaats van samenkomst is gekozen voor het gebouw Amsterdam-Watergraafsmeer, Archimedesweg 97, dat dateert uit de periode van apostel Van Oosbree, toen we samen nog de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen vormden.

 

Aankondiging _480X270 mm.jpg

 

Programma

10:30 u. Deuren open Koffie/thee.

Orgelspel /pianospel?

organist(en) /pianisten?

11-11:10 u Opening

 

Inge de Bos

Marten van der Wal

11-11:05 u. ‘Zingt den Almachtige een vroolijk lied’

Kwartet + koor/samenzang o.l.v. Willy Muller-van Doorn, ApGen-koor & NAK-koor, Hans Trip, orgel

11:05-11:25 u. ‘Apostolische richtingen

Truus Bouman-Komen

11:25-11:30 u. Improvisatie over ‘Priestergebed’ (ApGen- Mannenkoorbundel 1)

Hans Trip, piano

11:30-12:40 u. ‘Weerspiegelingen van apostolische muziek’

Johan Giskes

1. ‘Kleine waterdrupp’len,’ gemengd-koorboek 1933, 14

Hans Trip, piano

2. ‘Abide with me; fast falls the eventide’

(Apgen, muziekbibliotheek, losse muziek)

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker.Daniël de Gast, orgel

3. ‘Herr, ich habe lieb die Stätte Deines Hauses’, Neuapostolisches Gesangbuch 1910, 688 (huidigeNederlandse versie NAK, 1993)

NAK-koor, a capella o.l.v. René Scholten

4. ‘Al wankelt d’ aard‘

Opname

5. ‘Op, op, gij helden van het kruis’ (ca. 1898)

Hans Trip, piano

6. ‘Als ik gedrukt door leed en zorgen’, gemengd-koorboek ApGen 1953, 45

Opname 1964

7. ‘Een getrouwen vriend te hebben’, HAZEA-gemeenschapsliederenbundel 1933, 36

Gemeenschappelijk o.l.v. Willy Muller-van Doorn, Hans Trip, orgel

8. ‘De kommer der millioenenmassa’, gemengd-koorboek ApGen 1953, 31

Opname 1964

9. ‘Het evoluerende leven’, gemengdkoorlied ApGen 17

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

10. Kom tot mij’, lied 4 (deel A) liederenbundel NAK 1992

NAK-koor, a capella o.l.v. René Scholten

12:40-13:40 u. Lunchpauze

 

 

13:40-14:25 u.

Blok 1

 

Thema

Muziek

Uitvoering

A. American roots

Liederen gebaseerd op Engelstalige hymnes

 

1.

‘I will praise Thee, O Lord, with my whole heart’ (‘Ik zal u loven, Heer, met heel mijn hart’), couplet 1 en 2

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

 

Toelichting

 

2.

Come said Jesussacred voice

(‘Kom, klonk Jezus heilig woord’/’Kom, klinkt nu het Christuswoord’, en in huidige bundel Apgen 113 ‘God in mensen nabij’ ‘Kom, hier wacht een vredesoord’) 2 coupletten

Instrumentaal

3.

‘It is well with my soul’ (arr. Mack Wilberg)

(‘When peace like a river attendeth my way’/’Wenn Friedemit Gott meine Seele durchdringt’/’Of stormen al loeien’)

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

B. Invloed van de Duitse Romantiek

 

 

Toelichting

 

4a en b.

a. ‘In the shadows of his wings’ / ‘Unter meines Apostels Flügel’ / ‘Onder mijns Apostels vleugl’n’ / ‘Aan de plaats van troost en ontkoming’)

‘In the shadows of his wings’ – oorspronkelijke 4/4 maat (1 couplet) (Excel)

b. ‘Unter meines Apostels Flügel’ – geromantiseerde 6/8 maat (2 coupletten) (versie Emanuel Gohle: Neuapostolisches Gesangbuch van 1910, nr. 556)

Instrumentaal Hans Trip piano

 

 

 

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

5.

‘Wie lieblich sind die Boten die den Frieden verkündigen’, uit Oratorium Paulus van Felix Mendelssohn Bartholdy (‘Wat wonderbaar’, ApGen-koorlied 80, 1985)

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

C. Ontwikkeling in Nederland: De ‘kluwen’ God/Christus/Jezus/Heer/Vader/Apostel

 

 

Toelichting

 

6.

‘Wie onder de vleug’len des Heren schuilen’ HAZEA-gemengdkoorbundel 1933, 56

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

7.

‘’s Vaders teed’re liefde trekt door vreugd’ en smart’ (1882) (1e en 3e couplet)

Instrumentaal

8.

‘O liefde! Gouden zonneschijn’ HAZEA-gemeenschappelijke bundel 1933, 77 (2 coupletten)

Beide koren en samenzang o.l.v. Willy Mulder-van Dooren, Hans Trip orgel

9.

‘‘k Wil van mijn Apostel zingen’ versie HAZEA-gemengdkoorbundel 1933,71

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

14:25-15:00 u.

Koffie-/theepauze

 

 

15:00-15:05 u.

Orgelimprovisatie Bas Westerhof

 

 

15:05-15:25 u.

Blok 2

 

 

D. Verbinding naar het heden – Apgen

 

 

Toelichting

 

10.

‘Een leven in liefde’, gemengdkoorbundel ApGen 42

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

11.

‘Levenstijd’ gemengdkoorbundel ApGen 4

ApGen-koor o.l.v. Elles Dekker, Daniël de Gast, orgel

 

E. Verbinding naar het heden – NAK

 

 

Toelichting

 

12.

‘Als ik Gods liefde gadesla’, NAK-bundel 662

NAK-koor, a capellao.l.v. René Scholten

13.

‘Rijke beloften’ 486 GB (hertaalde versie)

NAK-koor, a capellao.l.v. René Scholten

 

F. ‘Lof, dank en eer te allen tijd’

 

14.

‘Lof, dank en eer te allen tijd’ 1e couplet

Koren samen o.l.v. Willy Mulder-van Dooren, Hans Trip orgel

(meezingen mag J )

15:25-15:30 u

 

==========================================================

Najaarssymposium 2019 

Op zaterdag 21 september 2019 vond in Bussum het Najaarssymposium "Hoe branden mijn genegenheên" plaats, met als thema: de arbeidsperiode van apostel J.L. Slok 1984-2001

Het programma bestond uit:

 • Een interview van Henk Smits met emeritus apostel J.L. Slok. Een geluidsopname is hier te beluisteren.
 • Een bijdrage van Manfred Horstmanshoff: “Als de ziele luistert...” met als thema Wat wij van de arbeidsperiode van apostel J.L. Slok kunnen leren. Aan deze bijdrage ging een muzikale bijdrage vooraf, die u hier kunt beluisteren. Aan het slot bood Manfred broeder Slok het eerste exemplaar van het boekje 'Oog in oog' aan. Voor meer informatie zie de pagina Boeken.
 • Een bijdrage van Jan Bremmer: Apostel J. L. Slok in zijn religieuze, maatschappelijke en culturele context.
 • Een slotwoord van Peter leeflang,

 

==========================================================

 

Najaarssymposium 2018

==========================================================

Symposium  Het einde nabij? Het apostolische Werk in de 19e eeuw

 

Najaarssymposium 'Meer dan het gewone’
Op zaterdagmiddag 4 november 2017 organiseerde de Van Oosbreestichting een najaarssymposium over de visie op de toekomst van het Apostolisch Genootschap. 
 
Het programma was als volgt:

 • 14.00-14.20 Inleiding over het geloofsverhaal van het Apostolisch Genootschap door Inge de Bos, districtsvoorganger van district Amstelveen;
 • 14.20-14.40 Inleiding over de Meerjarenvisie 2017-2022 van het Apostolisch Genootschap door Jan Zwart, landelijk voorganger van het genootschap;
 • 14.40-15.00 Inleiding op de notitie 'Zingeving in perspectief’ van de commissie Zingeving van de Van Oosbreestichting door Rob Tijdeman, voorzitter van die commissie;
 • 15.00-15.30 Pauze, er was gelegenheid om vragen in te leveren naar aanleiding van de inleidingen;
 • 15.30-16.30 Paneldiscussie onder leiding van Hans Tiemersma waarin een aantal van de gestelde vragen aan het panel werden voorgelegd.

De inleiders maakten deel uit van het panel. 

Filosofische week 'God in Frankrijk'.  Zingeving & Verlangen
Van 10 september tot 16 september 2017 is in Castel Marguerite te Saint-Nectaire (Auvergne, Frankrijk) voor de tweede maal de filosofieweek God in Frankrijk gehouden.
Dit jaar werd er een week lang gefilosofeerd rond het thema Zingeving & Verlangen. Elke dag begon met een inleiding waarbij als startpunt de ideeën van belangrijke denkers onder de loep werden genomen. We bestreken daarbij twee millennia met het gedachtegoed van Galenus (2e eeuw na Chr.), Hadewych (13e eeuw), Kierkegaard (19e eeuw), Hannah Ahrendt (20e eeuw) en Harry Frankfurt (21e eeuw).
Steeds werd ingegaan op hoe zij, ieder op hun eigen manier, zin aan het bestaan trachten te geven door zich rekenschap te geven van het transcendente en de wijze waarop ze het verlangen naar het hogere op ethische wijze vorm willen geven in het leven. In verschillende gespreksvormen bespraken we daarna met elkaar wat we er zelf van denken. ’s Middags kon je al of niet een eigen activiteit ontplooien: luieren in de Franse zon, wandelen over de (uitgedoofde) vulkanen van Auvergne, of deelnemen aan een workshop die een deelnemer zelf had georganiseerd. Logies, ontbijt, lunch en diner werden in Castel Marguerite in eigen beheer verzorgd. 
Voor een persoonlijke impressie van Annette van Dijk en een opmerkelijk verband tussen Hadewijch en het Apostolisch Genootschap lees hier.

Historische bijeenkomst (1946-2016)
"Vernieuwing en traditie in het Apostolisch Genootschap en de Nieuw-Apostolische Kerk”, Hilversum, 17 september 2016. Van deze bijeenkomst zijn er enige verslagen. (rubriek Artikelen 2016-3). Er zijn ook video-opnames van de presentaties.

Filosofische week over religie en humanisme 'God in Frankrijk’
Van 21 tot 27 augustus 2016 werd in Castel Marguerite, Auvergne, eigendom van de stichting IDZO, een filosofische week gehouden onder auspiciën van de stichtingen IDZO en Van Oosbree. Het thema was 'Religie en humanisme’. De leiding was in handen van Chris de Werd. Er waren een twintigtal deelnemers.

Er waren vier inleidingen:

 • Chris de Werd, Kunnen we God kennen?
 • Dick Janknegt, Ethiek en geloof.
 • Ingrid Meester, Heb je God nodig voor een goed leven? Zie artikel 2016-4
 • Rob Tijdeman, God, verwachting en duurzaamheid.

Een vijfde inleiding, van Manfred Horstmanshoff over Galenus, kon geen doorgang vinden. De inleidingen zullen later gepubliceerd worden.

Op elke inleiding volgde een gesprek over vragen die betrekking hadden op de inleiding met telkens een andere werkvorm. De laatste ochtend spraken we over een aantal dilemma’s. Verder was er voor de liefhebbers solozang met pianobegeleiding, een workshop over de verschillende levensfasen, een yogatraining en een open podium. In de middagen was er gelegenheid om van het warme, zonnige weer en de prachtige omgeving te genieten en in de avonden van de regionale keuken. Er was veel waardering voor de IDZO-vrijwilligers die zorgden voor de maaltijden e.d. Het was een voorrecht om aan deze inspirerende week deel te nemen.

Najaarssymposium 2015
Op zaterdag 7 november 2015 heeft de Van Oosbreestichting in Amersfoort een bijeenkomst georganiseerd waarin de aanwezigen onder leiding van enkele inleiders op zoek gingen naar de betekenis van de begrippen religie, humanisme en zingeving en naar de overlap van deze drie begrippen.

De vier inleiders waren:

 • Boris van der Ham, sinds 2012 voorzitter van het Humanistisch Verbond.
 • Wies Houweling, algemeen secretaris bij Vrijzinnigen Nederland.
 • Robin R. Brouwer, joods filosoof en docent.
 • Dick Janknegt, voormalig districtsvoorganger van het Apostolisch Genootschap.

In hun inleiding gingen de sprekers in op de vragen:

 • Wat is voor u religieus-humanistische zingeving?
 • Hoe vertaalt zich dit in uw leven?
 • Wat zijn de raakpunten tussen vrijzinnigen, humanisten, joden en apostolischen?

Een verslag van het symposium met de vier inleidingen en een groot deel van de discussie vindt u op najaarssymposium 2015  (artikel 2015-4).