Eerdere symposia

Historische bijeenkomst (1946-2016)
"Vernieuwing en traditie in het Apostolisch Genootschap en de Nieuw-Apostolische Kerk”, Hilversum, 17 september 2016. Van deze bijeenkomst zijn er het programma , een verslag, een fotoreportage en presentaties (rubriek Verdieping). Er zijn ook video-opnames van de presentaties.

Filosofische week over religie en humanisme 'God in Frankrijk’
Van 21 tot 27 augustus 2016 werd in Castel Marguerite, Auvergne, eigendom van de stichting IDZO, een filosofische week gehouden onder auspiciën van de stichtingen IDZO en Van Oosbree. Het thema was 'Religie en humanisme’. De leiding was in handen van Chris de Werd. Er waren een twintigtal deelnemers.

Er waren vier inleidingen:

 • Chris de Werd, Kunnen we God kennen?
 • Dick Janknegt, Ethiek en geloof.
 • Ingrid Meester, Heb je God nodig voor een goed leven? Zie artikel 16-4
 • Rob Tijdeman, God, verwachting en duurzaamheid.

Een vijfde inleiding, van Manfred Horstmanshoff over Galenus, kon geen doorgang vinden. De inleidingen zullen later gepubliceerd worden.

Op elke inleiding volgde een gesprek over vragen die betrekking hadden op de inleiding met telkens een andere werkvorm. De laatste ochtend spraken we over een aantal dilemma’s. Verder was er voor de liefhebbers solozang met pianobegeleiding, een workshop over de verschillende levensfasen, een yogatraining en een open podium. In de middagen was er gelegenheid om van het warme, zonnige weer en de prachtige omgeving te genieten en in de avonden van de regionale keuken. Er was veel waardering voor de IDZO-vrijwilligers die zorgden voor de maaltijden e.d. Het was een voorrecht om aan deze inspirerende week deel te nemen.

Najaarssymposium 2015
Op zaterdag 7 november 2015 heeft de Van Oosbreestichting in Amersfoort een bijeenkomst georganiseerd waarin de aanwezigen onder leiding van enkele inleiders op zoek gingen naar de betekenis van de begrippen religie, humanisme en zingeving en naar de overlap van deze drie begrippen.

De vier inleiders waren:

 • Boris van der Ham, sinds 2012 voorzitter van het Humanistisch Verbond.
 • Wies Houweling, algemeen secretaris bij Vrijzinnigen Nederland.
 • Robin R. Brouwer, joods filosoof en docent.
 • Dick Janknegt, voormalig districtsvoorganger van het Apostolisch Genootschap.

In hun inleiding gingen de sprekers in op de vragen:

 • Wat is voor u religieus-humanistische zingeving?
 • Hoe vertaalt zich dit in uw leven?
 • Wat zijn de raakpunten tussen vrijzinnigen, humanisten, joden en apostolischen?

Een verslag van het symposium met de vier inleidingen en een groot deel van de discussie vindt u op najaarssymposium 2015  (artikel 15-4).