Eerdere symposia

Najaarssymposium 'Meer dan het gewone’
Op zaterdagmiddag 4 november 2017 organiseerde de Van Oosbreestichting een najaarssymposium over de visie op de toekomst van het Apostolisch Genootschap. 
 
Het programma was als volgt:

 • 14.00-14.20 Inleiding over het geloofsverhaal van het Apostolisch Genootschap door Inge de Bos, districtsvoorganger van district Amstelveen;
 • 14.20-14.40 Inleiding over de Meerjarenvisie 2017-2022 van het Apostolisch Genootschap door Jan Zwart, landelijk voorganger van het genootschap;
 • 14.40-15.00 Inleiding op de notitie 'Zingeving in perspectief’ van de commissie Zingeving van de Van Oosbreestichting door Rob Tijdeman, voorzitter van die commissie;
 • 15.00-15.30 Pauze, er was gelegenheid om vragen in te leveren naar aanleiding van de inleidingen;
 • 15.30-16.30 Paneldiscussie onder leiding van Hans Tiemersma waarin een aantal van de gestelde vragen aan het panel werden voorgelegd.

De inleiders maakten deel uit van het panel. 

Filosofische week 'God in Frankrijk'.  Zingeving & Verlangen
Van 10 september tot 16 september 2017 is in Castel Marguerite te Saint-Nectaire (Auvergne, Frankrijk) voor de tweede maal de filosofieweek God in Frankrijk gehouden.
Dit jaar werd er een week lang gefilosofeerd rond het thema Zingeving & Verlangen. Elke dag begon met een inleiding waarbij als startpunt de ideeën van belangrijke denkers onder de loep werden genomen. We bestreken daarbij twee millennia met het gedachtegoed van Galenus (2e eeuw na Chr.), Hadewych (13e eeuw), Kierkegaard (19e eeuw), Hannah Ahrendt (20e eeuw) en Harry Frankfurt (21e eeuw).
Steeds werd ingegaan op hoe zij, ieder op hun eigen manier, zin aan het bestaan trachten te geven door zich rekenschap te geven van het transcendente en de wijze waarop ze het verlangen naar het hogere op ethische wijze vorm willen geven in het leven. In verschillende gespreksvormen bespraken we daarna met elkaar wat we er zelf van denken. ’s Middags kon je al of niet een eigen activiteit ontplooien: luieren in de Franse zon, wandelen over de (uitgedoofde) vulkanen van Auvergne, of deelnemen aan een workshop die een deelnemer zelf had georganiseerd. Logies, ontbijt, lunch en diner werden in Castel Marguerite in eigen beheer verzorgd. 
Voor een persoonlijke impressie van Annette van Dijk en een opmerkelijk verband tussen Hadewijch en het Apostolisch Genootschap lees hier.

Historische bijeenkomst (1946-2016)
"Vernieuwing en traditie in het Apostolisch Genootschap en de Nieuw-Apostolische Kerk”, Hilversum, 17 september 2016. Van deze bijeenkomst zijn er enige verslagen. (rubriek Artikelen 2016-3). Er zijn ook video-opnames van de presentaties.

Filosofische week over religie en humanisme 'God in Frankrijk’
Van 21 tot 27 augustus 2016 werd in Castel Marguerite, Auvergne, eigendom van de stichting IDZO, een filosofische week gehouden onder auspiciën van de stichtingen IDZO en Van Oosbree. Het thema was 'Religie en humanisme’. De leiding was in handen van Chris de Werd. Er waren een twintigtal deelnemers.

Er waren vier inleidingen:

 • Chris de Werd, Kunnen we God kennen?
 • Dick Janknegt, Ethiek en geloof.
 • Ingrid Meester, Heb je God nodig voor een goed leven? Zie artikel 2016-4
 • Rob Tijdeman, God, verwachting en duurzaamheid.

Een vijfde inleiding, van Manfred Horstmanshoff over Galenus, kon geen doorgang vinden. De inleidingen zullen later gepubliceerd worden.

Op elke inleiding volgde een gesprek over vragen die betrekking hadden op de inleiding met telkens een andere werkvorm. De laatste ochtend spraken we over een aantal dilemma’s. Verder was er voor de liefhebbers solozang met pianobegeleiding, een workshop over de verschillende levensfasen, een yogatraining en een open podium. In de middagen was er gelegenheid om van het warme, zonnige weer en de prachtige omgeving te genieten en in de avonden van de regionale keuken. Er was veel waardering voor de IDZO-vrijwilligers die zorgden voor de maaltijden e.d. Het was een voorrecht om aan deze inspirerende week deel te nemen.

Najaarssymposium 2015
Op zaterdag 7 november 2015 heeft de Van Oosbreestichting in Amersfoort een bijeenkomst georganiseerd waarin de aanwezigen onder leiding van enkele inleiders op zoek gingen naar de betekenis van de begrippen religie, humanisme en zingeving en naar de overlap van deze drie begrippen.

De vier inleiders waren:

 • Boris van der Ham, sinds 2012 voorzitter van het Humanistisch Verbond.
 • Wies Houweling, algemeen secretaris bij Vrijzinnigen Nederland.
 • Robin R. Brouwer, joods filosoof en docent.
 • Dick Janknegt, voormalig districtsvoorganger van het Apostolisch Genootschap.

In hun inleiding gingen de sprekers in op de vragen:

 • Wat is voor u religieus-humanistische zingeving?
 • Hoe vertaalt zich dit in uw leven?
 • Wat zijn de raakpunten tussen vrijzinnigen, humanisten, joden en apostolischen?

Een verslag van het symposium met de vier inleidingen en een groot deel van de discussie vindt u op najaarssymposium 2015  (artikel 2015-4).