Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting.
Recent is het boekwerk "Tweeduizend jaar apostolische veelkleurigheid" verschenen, geschreven door Truus Bouman-Komen. Zij heeft het boek geschreven vanuit een fascinatie voor het merkwaardige verschijnsel dat er in het christendom door alle eeuwen heen enerzijds een groot verlangen is naar verbondenheid en naar het beoefenen van een liefde die alles en allen omvat, en er anderzijds een realiteit is van conflicten, haat en afsplitsingen.
Het boek is het resultaat van een jarenlang onderzoek hiernaar. Daarbij komt ook uitdrukkelijk de vraag aan de orde welke betekenis door de diverse groeperingen aan het woord ‘apostolisch’ wordt gegeven. Een veelkleurigheid, die terugkomt in de titel.
Meer informatie, en o.m. ook een introductievideo, treft u aan op de pagina Boeken.