Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting.
In gesprek met Hans Alma
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 april 2020 prof. dr. Hans Alma benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). Deze leerstoel is ingesteld op verzoek van het Apostolisch Genootschap en biedt de mogelijkheid de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met het gedachtegoed van het genootschap. Daar Hans Alma voorlopig geen fysieke lezing voor de van Oosbreestichting zal kunnen geven, laten wij u vast met haar kennismaken in een video van 45 minuten. Zie In gesprek met Hans Alma
Verdieping
Er zijn twee nieuwe artikelen geplaatst in de rubriek Verdieping. De auteurs zijn Rob Tijdeman en André Meester. (juli 2020)
Boeken
Recent is het boekwerk "Tweeduizend jaar apostolische veelkleurigheid" verschenen, geschreven door Truus Bouman-Komen
Meer informatie, en o.m. ook een introductievideo, treft u aan op de pagina Boeken.