Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting.

Promotie Frederique Demeijer
Op woensdag 16 december is Frederique Demeijer gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift
Over apostolisch-zijn gesproken. Zes generaties lidmaten over de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven.
Promotor was prof. dr. Hijme Stoffels, copromotor prof. dr. Manfred Horstmanshoff.
Voor informatie kunt u terecht bij Frederique Demeijer: fdemeijer@yahoo.com.
Een handelseditie van het proefschrift is uitgegeven bij uitgeverij Eburon, Utrecht.
Liefde en geloof 
In april van dit jaar verscheen het boek 'Tweeduidend jaar apostolische veelkleurigheid, zoektochten van bevlogen mensen' door Truus Bouman-Komen. In het najaar van 2020 stond een presentatie van het boek gepland. Omdat deze presentatie fysiek niet kon plaatsvinden, is deze hier te bekijken.
Onder de titel 'Liefde en Geloof' gaat Truus Bouman nader in op enkele aspecten uit haar boek. De muzikale intermezzi worden gespeeld door organist Bert Dijkkamp.
Verdere gegevens over het boek en een korte introductie vindt u hier
Hans Alma
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 april 2020 prof. dr. Hans Alma benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). Deze leerstoel is ingesteld op verzoek van het Apostolisch Genootschap. Verdere informatie treft u aan op de pagina Hans Alma.
Artikelen
Er is een nieuw artikel geplaatst in de rubriek Artikelen. De auteur is Ingrid Meester (oktober 2020)