Van Oosbreestichting

oosbree-header-home-2.jpg

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting
  • Op 28 maart 2020 wordt de 22e Van Oosbreelezing gehouden door Trudy Knijn. Lees meer>>
  • In de rubriek Verdieping is een nieuw artikel geplaatst, geschreven door de Commissie Zingeving. Lees meer>>