Van Oosbreestichting

oosbree-header-home-2.jpg

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting

Najaarssymposium 2019

Najaarssymposium 2019, “Hoe branden mijn genegenheên”
zaterdag 21 september 2019 in Bussum

Meer informatie (aanmelden niet meer mogelijk) >>