Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische, religieus-humanistische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
De stichting organiseert daartoe lezingen, symposia, werkt mee aan publicaties ( artikelen, boeken en blogs) en werkt samen met Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de VU aan verkenning van het apostolisch gedachtengoed.
Meer informatie over de stichting.