Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische, religieus-humanistische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
De stichting organiseert daartoe lezingen, symposia, werkt mee aan publicaties (artikelen, boeken en blogs) en werkt samen met Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de VU aan verkenning van het apostolisch gedachtengoed.
Affice_lezing_2024.JPG
Meer informatie over de stichting.