Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting.  
Symposium 2022 'Zingt den Almachtige een vroolijk lied!
Op 8 oktober, 11.00 – 15.30 uur, organiseert de Van Oosbreestichting een symposium over apostolische muziek met als titel: ‘Zingt den Almachtige een vroolijk lied!’ Voor meer informatie en aanmelden klik hier.
Van Oosbreelezing 2022
Op zaterdag 2 april 2022 werd in Veenendaal de Van Oosbreelezing gehouden door prof. dr. Anja Machielse. Het thema luidde: Solidariteit in relatie tot sociale weerbaarheid. Een samenvatting van deze lezing is te vinden op de pagina Artikelen.
Promotie Frederique Demeijer
Op woensdag 16 december 2020 is Frederique Demeijer gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift
Over apostolisch-zijn gesproken. Zes generaties lidmaten over de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven.
Promotor was prof. dr. Hijme Stoffels, copromotor prof. dr. Manfred Horstmanshoff.
Voor informatie kunt u terecht bij Frederique Demeijer: fdemeijer@yahoo.com.
Een handelseditie van het proefschrift is uitgegeven bij uitgeverij Eburon, Utrecht.
Hans Alma
In maart 2020 werd Hans Alma namens het Apostolisch Genootschap benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit voor twee dagen per week. In mei van dat jaar werd haar benoeming uitgebreid met twee dagen (betaald door de Vrije Universiteit) voor de opleiding tot (professioneel) geestelijk verzorger.
Meer informatie treft u aan op de pagina Hans Alma.
Liefde en geloof 
In april 2020 verscheen het boek 'Tweeduidend jaar apostolische veelkleurigheid, zoektochten van bevlogen mensen' door Truus Bouman-Komen. In het najaar van 2020 stond een presentatie van het boek gepland. Omdat deze presentatie fysiek niet kon plaatsvinden, is deze hier te bekijken.
Onder de titel 'Liefde en Geloof' gaat Truus Bouman nader in op enkele aspecten uit haar boek. De muzikale intermezzi worden gespeeld door organist Bert Dijkkamp.
Verdere gegevens over het boek en een korte introductie vindt u hier