Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting.

Attentie:

De 22e Van Oosbreelezing door Trudie Knijn die gepland stond voor 28 maart a.s. gaat in verband met de Coronavirus besmettingsrisico's niet door.
Over of en wanneer deze lezing zal worden gehouden volgt later meer informatie.

 

  • In de rubriek Verdieping is wederom (maart 2020) een artikel geplaatst, geschreven door de Commissie Zingeving. Lees meer>>