Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting.
              Poster 22e Van Oosbreelezing.jpg
  • Op 28 maart 2020 van 14.00 uur tot 15.30 uur wordt de 22e Van Oosbreelezing gehouden door Trudie Knijn. 
    Adres: La Rivièrestraat 9, Hilversum. Lees meer en aanmelden>>
  • In de rubriek Verdieping is een nieuw artikel geplaatst, geschreven door de Commissie Zingeving. Lees meer>>