Van Oosbreestichting

De Van Oosbreestichting is gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

Zij bevordert de bezinning op de apostolische cultuur in wisselwerking met die van andere levensbeschouwingen.
Zie informatie over de stichting.
Liefde en geloof 
In april van dit jaar verscheen het boek 'Tweeduizend jaar apostolische veelkleurigheid, zoektochten van bevlogen mensen' door Truus Bouman-Komen. Dit najaar stond een presentatie van het boek gepland. Nu het er niet naar uitziet dat deze presentatie fysiek kan plaatsvinden, is deze hier te bekijken.
Onder de titel 'Liefde en Geloof' gaat Truus Bouman nader in op enkele aspecten uit haar boek. De muzikale intermezzi worden gespeeld door organist Bert Dijkkamp.
Verder gegevens over het boek en een korte introductie vindt u hier.
Hans Alma
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 april 2020 prof. dr. Hans Alma benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). Deze leerstoel is ingesteld op verzoek van het Apostolisch Genootschap. Verdere informatie treft u aan op de pagina Hans Alma.
Artikelen
Er is een nieuw artikel geplaatst in de rubriek Artikelen. De auteurs is Ingrid Meester (oktober 2020)