Symposia

De stichting organiseert sinds 2015 ieder najaar een activiteit die een meer interactief karakter kent.