Symposia

oosbree-header-lezingen.jpg

De stichting organiseert sinds 2015 ieder najaar een activiteit die een meer interactief karakter kent.

afb najaarssymposium 2018.jpeg

                  Najaarssymposium 2019
             “Hoe branden mijn genegenheên”

Thema: de arbeidsperiode van apostel J.L. Slok 1984-2001
Tijdstip: zaterdag 21 september 2019, 14:00 - 16:00 uur.
Locatie: Het Apostolisch Genootschap, Meulenwiekelaan 49, 1402 TC Bussum

De toegang is vrij, in verband met de zaalruimte is aanmelding wel noodzakelijk.

Programma

13:30 uur                 Deuren open.
                                  Ontvangst met koffie, thee

14:00 - 15:00 uur   Henk Smits in gesprek met emeritus apostel J.L. Slok

15:00 - 15:30 uur   Manfred Horstmanshoff, “Als de ziele luistert...”. 
                                  Wat wij van de arbeidsperiode van apostel J.L. Slok kunnen leren.

 
15:30 - 16:00 uur   Jan Bremmer, 'Apostel J. L. Slok in zijn religieuze, maatschappelijke en culturele context'
 
16:00 uur                  Herman Kooreman, Afsluiting

16:00 - 16:30 uur   Thee en koffie en elkaar ontmoeten

Zang en muziek      Projectkoor van zangers uit Bussum en Hilversum o.l.v. Elles Dekker,
                                   m.m.v. Raymond Stoop, orgel en piano
 
De toegang is gratis, er is gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten.

Plaats: Apostolisch Genootschap, Meulenwiekelaan 49, 1402 TC Bussum

Aanmelden

Symposium 2019 Van Oosbreestichting

Bent u donateur van de Van Oosbreestichting?

Overzicht recente symposia>>

Overzicht eerdere symposia>>