Symposia

De stichting organiseert sinds 2015 ieder najaar een activiteit die een meer interactief karakter kent.

Symposium 2022   'Zingt den Almachtige een vroolijk lied!'

Op 8 oktober, 11.00 – 15.30 uur, organiseert de Van Oosbreestichting een symposium over apostolische muziek met als titel: 'Zingt den Almachtige een vroolijk lied!' Het is een samenwerking van Nieuw-Apostolische Kerk en Apostolisch Genootschap. Ook met andere apostolische geloofsgemeenschappen is contact. ’s Ochtends geven Edwin Diersmann (NAK) en Johan Giskes (Apgen) een historisch overzicht van de tijd van apostel Schwartz tot nu. Edwin Diersmann studeerde kerkgeschiedenis, theologie en pastorale zorg; hij is organist en dirigent bij NAK, gemeenschap Nijmegen. Johan Giskes is musicus, muziekhistoricus, componist van apostolische muziek en geestelijk verzorger bij Apgen, gemeenschap Amsterdam-Noord. Na de lunch zingen koren van Apostolisch Genootschap en Nieuw-Apostolische Kerk gezamenlijk en apart liederen uit ons gemeenschappelijke liedgoed en uit de eigen traditie en is er gelegenheid samen te zingen. Muziek verbindt! Als plaats van samenkomst is gekozen voor het gebouw Amsterdam-Watergraafsmeer, Archimedesweg 97, dat dateert uit de periode van apostel Van Oosbree, toen we samen nog de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen vormden.
De prijs voor deelname aan de gehele dag, inclusief lunch, koffie en thee, bedraagt € 22,50. Informatie over de betaling, etc. vindt u in de bevestigingsmail.  Meld u tijdig aan, het aantal plaatsen is beperkt. 

                                                      AANMELDEN


              Aankondiging _480X270 mm.jpg

 

Overzicht recente symposia>>

Overzicht eerdere symposia>>