Symposia

oosbree-header-lezingen.jpg

De stichting organiseert sinds 2015 ieder najaar een activiteit die een meer interactief karakter kent.

afb najaarssymposium 2018.jpeg

                  Najaarssymposium 2019
             “Hoe branden mijn genegenheên”