BLOGS

RUBRIEK: Blogs

Deze rubriek is een open uitwisseling van gedachten en ideeën over verschillende onderwerpen. Het betreft korte digitale teksten, die op persoonlijke titel zijn geschreven. Het auteursrecht berust in alle
gevallen bij de schrijver, die ook als enige verantwoordelijk is. Het onderwerp dient te passen binnen de doelstellingen van de Van Oosbreestichting. Dat wordt ruim bezien. Van belang is daarnaast dat inhoud en toonzetting voor niemand kwetsend is.

De bijdragen in deze rubriek vallen inhoudelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de Van Oosbreestichting, maar de Stichting faciliteert dit platform wel.

Inzendingen worden beoordeeld door een redactiegroepje bestaande uit Chris de Werd, Annette van Dijk en Rob Tijdeman. Laatstgenoemde vertegenwoordigt de Van Oosbreestichting in de redactie.

Wilt u een blog insturen?
Dat kan via de website Op de keper beschouwd.
Bekijk de voorwaarden en aanwijzingen  voor auteurs. De daar geplaatste blogs worden overgenomen op deze pagina.

Hieronder ziet u een overzicht van de blogs die zijn verschenen:

Overzicht blogs