Donateurs

Met ingang van 2017 zijn er twee soorten donateurschappen:

  1. Het individuele donateurschap. Hiervoor is de minimale bijdrage € 15,00 per jaar.
  2. Het huishouden- of gezinsdonateurschap. Hiervoor is de minimale bijdrage € 25,00 per jaar.

Bij het gezinsdonateurschap zijn alle bewoners die een huishouden vormen met de hoofddonateur ook donateur.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN NL61 INGB 0009 1916 12
t.n.v. J.H. van Oosbreestichting onder vermelding van Donateur of Gezinsdonateur.

Het donateurschap biedt bepaalde voorrechten zoals een gratis toegangsbewijs voor de Van Oosbreelezing en korting op de prijs van publicaties van de stichting. Bovendien wordt u elk kwartaal de nieuwsbrief van de stichting per e-mail toegezonden.

De Stichting is erkend als een het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN is 816338450.

U kunt zich aanmelden als donateur door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de stichting onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats alsmede welk soort donateurschap u heeft gekozen.


Overzicht van kwartaalberichten:

 

 

Zie ook overzicht jaarverslagen