Hans Alma

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 april 2020 prof. dr. Hans Alma benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). Deze leerstoel is ingesteld op verzoek van het Apostolisch Genootschap en biedt de mogelijkheid de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met het gedachtegoed van het genootschap. Daar Hans Alma voorlopig geen fysieke lezing voor de van Oosbreestichting zal kunnen geven, laten wij u vast met haar kennismaken in een video van 45 minuten. Zie In gesprek met Hans Alma

 

Professor Alma heeft zich bereid verklaard om in 2021 de Van Oosbree Lezing te houden. Op welke wijze dit zal gebeuren, door middel van een fysieke samenkomst dan wel geheel of gedeeltelijk via een videosessie, is op dit moment uiteraard nog niet te zeggen.

 

Inmiddels is Alma gestart met een serie seminars over het thema Religieus Humanisme.

De derde sessie vond plaats eind november 2020 en is hier te te zien.
Aansluitend vond er een discussie plaats, die vindt u hier

De tweede sessie vond plaats in oktober 2020. Als gevolg van de beperkende maatregelen was dit een volledig digitale ontmoeting. De inleiding werd gehouden door professor Guido Vanheeswijck, een opname hiervan treft u hier aan. Aansluitend vond weer een discussie plaats, die vindt u hier.

De eerste sessie vond plaats in september 2020. Deels gebeurde dit in een fysieke ontmoeting met een beperkt aantal personen in Bussum, een aantal andere personen kon het seminar volgen via een videoverbinding. Een opname van zowel de inleiding van Alma als van de discussie na afloop treft u hier aan.