HANS ALMA

Hans Alma

In maart 2020 werd Hans Alma namens het Apostolisch Genootschap benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit voor twee dagen per week. In mei van dat jaar werd haar benoeming uitgebreid met twee dagen (betaald door de Vrije Universiteit) voor de opleiding tot (professioneel) geestelijk verzorger.
Ter kennismaking is er een video van 45 minuten beschikbaar met als titel:
In gesprek met Hans Alma.

De benoeming leidde tot de oprichting van een werkgroep Religieus Humanisme geleid door Hans Alma, Manfred Horstmanshoff, Peter Leeflang en Rob Tijdeman voor studie van het apostolisch gedachtegoed in de context van verwante visies.

Inaugurele rede dr. Hans Alma
Hans Alma heeft haar oratie bij de aanvaarding van haar hoogleraarschap aan de VU op 2 december 2021 om 15.45 uur gehouden. 

De Van Oosbreelezing 2021 door Hans Alma, droeg als titel: Compassie verbeeld
Hoe kunst ons kan helpen de kracht van het mogelijke te zien.
Deze lezing is terug te zien op de pagina Lezingen 

De werkgroep Religieus Humanisme heeft, onder auspiciën van de Van Oosbreestichting de volgende seminars georganiseerd.

Lezing 'Zin in zang' door Johan Giskes

Deze lezing in het kader van het seminar Religieus Humanisme werd gehouden op vrijdag 22 april 2022.
Zie de video.

Enkele ideeën van Paul Tillich
Op 11 juni 2021 vond een bijeenkomst (online) plaats in het kader van de onderzoeksseminars Religieus humanisme.
Prof. Dr. Dirk-Martin Grube, hoogleraar bij de Vrije Universiteit Amsterdam
sprak over enkele ideeën van Paul Tillich (video) met als onderwerpen:
 - Tussen religie en cultuur,
 - Het ‘Protestants Beginsel’,
 - Het begrip ‘God boven God’ en
 - Tillichs theorie van de religie. 

Reflectie op verlangen naar zin
In het kader van het onderzoeksseminar Religieus humanisme heeft Inge de Bos op 23 april 2021 een lezing gehouden met als titel: reflectie op ‘Verlangen naar zin' (video) van Hans Alma.

Op 12 maart 2021 heeft Truus Bouman-Komen een lezing gehouden met als titel:
Wollige begrippen vragen om een zachte positionering. (video)

In haar lezing bespreekt ze de begrippen God, vrije wil, religieus, humanistisch, religieus-humanistisch en atheïstisch. Ze laat zien dat er van deze begrippen geen eensluidende definities zijn en illustreert dit met verschillen en overeenkomsten in het gebruik ervan bij Erasmus en Luther, en bij Dorothee Sölle, humanisten en apostolischen. Ze pleit daarom voor een 'zachte positionering' van het Apostolisch Genootschap als religieus-humanistische organisatie in het besef dat velen die zich niet religieus-humanistisch noemen eenzelfde verwondering, bewogenheid en verbondenheid ervaren.
Truus Bouman is de auteur van het boek 'Tweeduizend jaar apostolische veelkleurigheid’ dat de Van Oosbreestichting bij Eburon publiceerde.

 

Promotie Frederique Demeijer
Op woensdag 16 december 2020 is Frederique Demeijer gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift
Over apostolisch-zijn gesproken. Zes generaties lidmaten over de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven.
Promotor was prof. dr. Hijme Stoffels, copromotor prof. dr. Manfred Horstmanshoff.
Voor informatie kunt u terecht bij Frederique Demeijer: fdemeijer@yahoo.com.
Een handelseditie van het proefschrift is uitgegeven bij uitgeverij Eburon, Utrecht.