HANS ALMA

Hans Alma

In maart 2020 werd Hans Alma namens het Apostolisch Genootschap benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit voor twee dagen per week. In mei van dat jaar werd haar benoeming uitgebreid met twee dagen (betaald door de Vrije Universiteit) voor de opleiding tot (professioneel) geestelijk verzorger.
Ter kennismaking is er een video van 45 minuten beschikbaar met als titel:
In gesprek met Hans Alma.

De benoeming leidde tot de oprichting van een werkgroep geleid door Hans Alma, Manfred Horstmanshoff, Peter Leeflang, Henk Smits en Rob Tijdeman voor studie van het apostolisch gedachtegoed in de context van verwante visies.

In 2020 werden drie bijeenkomsten georganiseerd die op deze pagina terug te zien zijn.

De lezing tijdens het seminar van 5 februari 2021 is nu ook beschikbaar en hier te zien.

De derde sessie vond plaats eind november 2020 en is hier te zien.
Aansluitend vond er een discussie plaats, die vindt u hier

De tweede sessie vond plaats in oktober 2020. Als gevolg van de beperkende maatregelen was dit een volledig digitale ontmoeting. De inleiding werd gehouden door professor Guido Vanheeswijck, een opname hiervan treft u hier aan. Aansluitend vond weer een discussie plaats, die vindt u hier.

De eerste sessie vond plaats in september 2020. Deels gebeurde dit in een fysieke ontmoeting met een beperkt aantal personen in Bussum, een aantal andere personen kon het seminar volgen via een videoverbinding. Een opname van zowel de inleiding van Alma als van de discussie na afloop treft u hier aan.