commissies

COMMISSIE ZINGEVING
De Van Oosbreestichting heeft tot doel aandacht te vragen voor en te geven aan de apostolische cultuur, zoals die wordt onderhouden door het Apostolisch Genootschap, in de context van andere geestelijke stromingen. Zij doet dit in volledige onafhankelijkheid van het genootschap, maar houdt volgens artikel 2 lid 2 van haar statuten “bij de verwezenlijking van dit doel wel rekening met het gedachtegoed dat binnen het genootschap wordt gekoesterd”.

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft besloten dat het genootschap zich gaat positioneren als een beweging die gelegenheid biedt te zoeken naar vormen van religieus-humanistische zingeving. Het wil een plaats zijn waar geoefend kan worden in levenskunst. Vanwege deze plaatsbepaling in het krachtenveld van de hedendaagse geestelijke stromingen heeft het bestuur van de Van Oosbreestichting besloten een commissie ‘Zingeving’ in te stellen, die gevraagd of ongevraagd advies kan uitbrengen.
Zie het instellingsbesluit.

Samenstelling van de commissie:

Drs. M. (Monique) Bakker
Dr. E.Y. (Eljo) van Battum
Dr. C. (Cees) Bruggink
Drs. M. (Miriam) Gankema
Drs. C.W. (Carolien) Gelauff - Hanzon
Dr. M.C. (Miriam) de Graaff
W. (Wilbert) de Haan MBA, CMC
Drs. H. (Hans) de Jong
Prof.dr. P.S.H. (Peter) Leeflang
Mr. I.I. (Ingrid) Meester-Tiemersma
Prof.dr. R. (Rob) Tijdeman (voorzitter)
Drs. C.L.M. (Chris) de Werd