Recente symposia

Najaarssymposium 2019 

Op zaterdag 21 september 2019 vond in Bussum het Najaarssymposium "Hoe branden mijn genegenheên" plaats, met als thema: de arbeidsperiode van apostel J.L. Slok 1984-2001

Het programma bestond uit:

  • Een interview van Henk Smits met emeritus apostel J.L. Slok. Een geluidsopname is hier te beluisteren.
  • Een bijdrage van Manfred Horstmanshoff: “Als de ziele luistert...” met als thema Wat wij van de arbeidsperiode van apostel J.L. Slok kunnen leren.

Aan deze bijdrage ging een muzikale bijdrage vooraf, die u hier kunt beluisteren. Aan het slot van zijn bijdrage bood Manfred broeder Slok het eerste exemplaar van het boekje 'Oog in oog' aan.

  • Een bijdrage van Jan Bremmer: Apostel J. L. Slok in zijn religieuze, maatschappelijke en culturele context.
  • Een slotwoord van Peter leeflang,

Voor informatie over het bovengenoemde boekje ‘Oog in oog’ zie Oog in oog. Het boekje is te bestellen voor € 16,00 (donateurs € 15,00).

==========================================================

 

Najaarssymposium 2018

==========================================================

Symposium  Het einde nabij? Het apostolische Werk in de 19e eeuw