Recente lezingen

Lezing 2020 
De Van Oosbreelezing 2020 heeft vanwege de pandemie geen doorgang kunnen vinden.

Lezing 2019
Op zaterdagmiddag 23 maart 2019 heeft Remco Tuinier in Amersfoort de 21ste Van Oosbreelezing gehouden.
De titel luidde:  Hoe houden we energie? (poster)
De spreker heeft de lezing uitgewerkt in een boekwerkje, dat u hier kunt downloaden.

Van deze lezing zijn 4 video's beschikbaar die samen de totale lezing weergeven:

1: Duurzaamheid en mentaliteit

2: Is er een energieprobleem?

3: De energiebalans

4: Oplossingen

Duurzaamheid en mentaliteit. In deze lezing presenteert Remco zijn kijk op een groot probleem voor de komende eeuw: de energiehuishouding op aarde. Hij doet dat vanuit een natuurwetenschappelijke insteek. Hij licht toe wat het meest bijdraagt aan CO2-reductie en bepleit dat we ons leven aanpassen. Mogelijke oplossingsrichtingen worden door hem aangegeven met als uitgangspunt dat welzijn belangrijker is dan welvaart.
Remco Tuinier is hoogleraar fysische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is lidmaat van het Apostolisch Genootschap en was een aantal jaren voorzitter van het bestuur van de Van Oosbreestichting.

Wie de inhoud van een lezing of symposium graag wil gebruiken als thema om over in gesprek te gaan (bijvoorbeeld binnen een gemeenschap of regio) kan uiteraard van de beschikbare teksten en beelden gebruik maken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het beschikbaar stellen van Themabladen aan de hand waarvan zo’n gesprek plaats kan vinden. Voor de lezing van Paul van Tongeren (2017) is zo’n themablad inmiddels beschikbaar

Informatie over eerdere lezingen