Recente lezingen

Lezing 2018
De 20e Van Oosbreelezing werd door Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek, op 7 april in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Arnhem gegeven.

Titel:
Samengebalde emotie in symbolentaal
Over de functie en de kracht van rituelen in ons leven

Een geluidsopname van de volledige lezing kunt u hier beluisteren en/of downloaden.
Er is een video van delen van de lezing van Peter Nissen.
Een pdf-document van de lezing is hier te downloaden

Samenvatting:
Op allerlei momenten van ons leven voltrekken wij een reeks van min of meer vaststaande handelingen en uitingsvormen: rituelen. Hoe begint u bijvoorbeeld uw dag? Hoe begroet u vrienden? Maar ook in gemeenschappen nemen rituelen een voorname plaats in. Zij markeren belangrijke, vaak moeilijke en emotioneel beladen momenten: de geboorte van een kind, het aangaan van een levensverbintenis, het aanvaarden van een publieke functie of een ambt, het afscheid van een dierbare. Op die momenten helpen rituelen ons om met emoties om te gaan. Ze maken overgangen draaglijker.
Rituelen zijn samengebalde emoties die in de taal van symbolen worden uitgedrukt. Maar die taal moet wel herkenbaar zijn voor de betrokkenen. Veel klassieke rituelen staan momenteel onder druk omdat hun taal niet meer begrepen wordt. Tegelijk zien we nieuwe rituelen ontstaan, bijvoorbeeld rond rampen, rond aanslagen en rond gevallen van zinloos geweld. In de lezing wordt de spanning verkend tussen enerzijds de vervaging van het klassieke repertoire van rituelen en anderzijds de rituele creativiteit die wij om ons heen zien.

 

Lezing 2017:
De 19e Van Oosbreelezing werd door Paul van Tongeren op zaterdagmiddag 6 mei 2017 in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Utrecht gegeven.
De lezing had als titel: OVER DE MENS ALS RELATIONEEL WEZEN (flyer)

De samenvatting luidt:
Wij zijn als kinderen van de moderniteit zo vertrouwd met de gedachte dat mensen autonome individuen zijn, dat alle afspraken moeten worden teruggevoerd op besluiten van individuen en dat alle kennis teruggebracht moet kunnen worden tot individuele inzichten. Dat alles lijkt ons zo vanzelfsprekend dat we vergeten dat die gedachte in strijd is met zeer elementaire ervaringsfeiten. Als echte kinderen van de moderniteit, als baronnen van Münchhausen, zouden we het liefst ons eigen begin willen denken, zouden we aan de oorsprong van onszelf willen staan. Maar evenmin als ons begin, kunnen we ons ein­de denken. En in beide gevallen is dat voor ons moderne mensen even onver­draaglijk. Maar heeft die onverdraaglijkheid niet iets te maken met ons -- ty­pisch moderne -- verlangen om onszelf te willen dragen? En zou het geheim van begin en einde niet draaglijker worden, wanneer we erkennen dat we ge­dragen werden voordat we geboren waren, en dat we door anderen gedragen zullen worden nadat we gestorven zijn?

Paul van Tongeren was tot eind 2015 hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, maar is nog steeds buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is bekend om zijn boeken over deugden en levenskunst, in het bijzonder zijn boek over dankbaarheid uit 2013.

Het boekje van de lezing is uit en kan voor € 15,00 besteld worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal.
Geïnspireerd op de inhoud van de lezing is een themablad vervaardigd aan de hand waarvan men in gesprek kan gaan.

Informatie over eerdere lezingen