Eerdere lezingen

Lezing 2016:
Op 16 april 2016 werd de 18e van Oosbreelezing gehouden door J. (Joep) Dohmen . Ze had als thema ‘Het leven als reis´. Joep Dohmen is emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en is actief bij het Centrum voor Humanistische Vorming. De lezing werd gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Utrecht.
Er is nog geen boekje verschenen van deze lezing, maar er kan wel een geluidsopname worden beluisterd.

Lezing 2015:
17e van Oosbreelezing door P.P.C.C. (Peter-Paul) Verbeek, Religie en techniek.
Van deze lezing verschijnt geen boekje, maar is een video beschikbaar.

Lezingen 2014:
16e van Oosbreelezing door R. (Rob) Does, De Derde Weg. Een eigen positie voor een eigenzinnige beweging.
DVD De derde weg. € 15,00 Bestelling kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede de naam van de DVD en aantal.

Op 11 maart 2014 heeft ds. Carel ter Linden in Hilversum een door de Van Oosbreestichting georganiseerde lezing gehouden onder de titel ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM’ naar aanleiding van de verschijning van zijn boek met dezelfde titel.

Lezing 2013:
15e van Oosbreelezing door M. (Manuela) Kalsky, Het realistisch idealisme van een ‘nieuw wij’.
Eburon, Delft 2013, ISBN 978 90, € 15,00. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal

Lezing 2012:
14e van Oosbreelezing door B.L. (Berry) Brand, J.N. (Jan) Bremmer en A. (Bert) Wiegman, ‘Geloof in uzelf!’. De betekenis van apostel J.H. van Oosbree (1862-1946) in context.
Eburon, Delft 2013, ISBN 978 90 5972 753 3, € 15,00 (incl. DVD'. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal.

Lezing 2011:
13e van Oosbreelezing door G.M.M. (George) Gelauff, Want er komen andere tijden. Een toekomstverkenning naar Nederland en Het Apostolisch Genootschap in 2040.
Eburon, Delft 2011, ISBN 978 90 5972 516 4, € 14,00. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal. Het boekje is ook in pdf-vorm te downloaden.
In 2017 heeft George Gelauff een update van zijn lezing gegeven. Hiervan is een video-opname beschikbaar op youtube.

Lezing 2010:
12e van Oosbreelezing door T.H. (Hetty) Zock, Beroep of roeping? Geestelijke zorg in de 21 eeuw.
Eburon, Delft 2011, ISBN 978 90 5972 515 7, € 12,50. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal

Lezing 2009:
11e van Oosbreelezing door H.F.J. (Manfred) Horstmanshoff, Van aangezicht tot aangezicht. Over Paulus' brief aan de Korinthiërs en de apostolische traditie.

Lezing 2008:
10e van Oosbreelezing door P.C. (Piet) van der Kruit, Oorsprong. Over mens en heelal, wetenschap en religie, samenhang en toeval, de weg en de herberg.
Eburon, Delft 2008, ISBN 97 89059 7226 51, € 12,50, uitverkocht.
Naast de mogelijkheid het boekje bij Eburon te bestellen als 'print on demand' is er ook een uitgebreide (XXL) versie beschikbaar via deze link.

Lezing 2007:
9e van Oosbreelezing door C.J.M. (Kees) Schuyt, Waar is de gemeenschap gebleven.
Eburon, Delft 2008, ISBN 90 5972 094 6 8, € 10,00. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal

Lezing 2006:
8e van Oosbreelezing door H. (Hans) en P.S.H. (Peter) Leeflang, Hoor het ritselen van de nieuwe dag. Geloven in de toekomst.
Eburon, Delft 2007, ISBN 978 905972 245 3, € 12,00. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal.

Lezing 2005:
7e van Oosbreelezing door J.N. (Jan) Bremmer, Van Zendelingen, Zuilen en Zapreligie. Tweehonderd jaar godsdienst in Nederland en Het Apostolisch Genootschap.
Eburon, Delft 2005, ISBN 90 5972 095 4, uitverkocht.

Lezingen 2004:
6e van Oosbreelezing door T. (Ton) van Deel, De psalmen als poëzie.
Eburon, Delft 2004, ISBN 90 5972 094 6, € 10,00. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal.

5e van Oosbreelezing door H.J. (Herman) Kooreman, Daar staat je verstand bij stil. Bespiegelingen over geloof en wetenschap.
Eburon, Delft 2004, ISBN 90 5972 031 8, uitverkocht. 

Lezing 2003:
4e van Oosbreelezing door M. (Marjoleine) de Vos, Godsbeelden.
Eburon, Delft 2003, ISBN 90 5166 991 7, Herdruk 2004, € 9,95. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal.

Lezing 2002:
3e van Oosbreelezing door J.F. (Johan) Goud, Het morgenrood wekken. Over alledaags geloof en het andere van God, 2002.
Eburon, Delft 2002, ISBN 90 5166 917 8, uitverkocht.

Lezing 2001:
2e van Oosbreelezing door A. (Ton) Hagenbeek en W.A.M. (Annemiek) Mellink, Over het leven en de maakbaarheid.
Eburon, Delft 2001, ISBN 90 5166 852 X. Bestelling van het boekje kan gedaan worden door het sturen van een e-mail naar het secretariaat met daarin vermelding van naam, adres en woonplaats alsmede het gewenste boekje en aantal

Lezing 2000:
1e van Oosbreelezing door B.L. (Berry) Brand, Van wederkomstverwachting tot Werk in de wereld (pdf),
Het Apostolisch Genootschap, Baarn 2000, ISBN 90 803358 2 7.